Leren in Dialoog is een samenwerkingsverband tussen Alma Wattimena en Gigi Dingler. Wij ontwerpen en faciliteren dialoogsessies en geven trainingen, zodat medewerkers en/of leerkrachten zelfstandig dialooggesprekken kunnen begeleiden.

Zie voor meer informatie www.lerenindialoog.nl